Βραχιόλι για στερέωση στο μπράτσο

Τιμή πώλησης$9.00

Για φακούς σειράς F16

1 είναι το dip end, 2 είναι η υποδοχή. 2 και 3 ταιριαστές συνδέσεις.

Το 1 μπαίνει στο 5 και στερεώνεται στον καρπό, ρυθμίζοντας κατάλληλα την ελαστικότητα και μετά το 1 βυθίζεται σταθερά στο 4.

Για να αποσυναρμολογήσετε, ενεργοποιήστε το 6 κάθετα με τον αντίχειρά σας και τραβήξτε προς τα έξω.

About F16-6966-002

Easy to use

Diving bracelet

1 is the dip end, 2 is the slot

Bracelet slot

2 and 3 matching connections

Easy Connection

1 inserted into 5 and fixed on the wrist, adjusting the elasticity appropriately and then 1 dipped firmly onto 4

Easy to disassemble

To dismantle, trigger 6 vertically with your thumb and pull out